MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

 1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:

Oscar Biludlejning Aps

Hveensgade 1

8000 Aarhus C

e-mail: [email protected]

Phone no.: +45 42 90 90 90 48

Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige:

Oscar Biludlejning Aps

Hveensgade 1

8000 Aarhus C

e-mail: [email protected]

Telefon: +45 42 90 90 48

 1. Tilvejebringelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

 1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores hjemmeside besøges, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den besøgende computer.

Følgende data indsamles:

 1. Oplysninger om den anvendte browsertype og -version
 2. Brugerens operativsystem
 3. Brugerens IP-adresse
 4. Dato og tidspunkt for adgang
 5. Hjemmesider, som brugerens system har adgang til via vores hjemmeside

Dataene gemmes i logfilerne i vores system. Disse data gemmes ikke sammen med andre af brugerens personlige data.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for indsamling og midlertidig opbevaring af data er vores overordnede legitime interesse i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3. Formål med databehandling og legitim interesse

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at muliggøre levering af hjemmesiden til brugerens computer. Til dette formål skal brugerens IP-adresse forblive gemt, så længe sessionen varer.

Lagringen i logfiler sker for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Derudover bruger vi dataene til teknisk optimering af hjemmesiden og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer. En evaluering af dataene til markedsføringsformål finder ikke sted i denne sammenhæng.

Disse formål er også vores legitime interesse i databehandling i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

4. Varighed af opbevaring

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå det formål, hvortil de blev indsamlet. I tilfælde af indsamling af data til levering af hjemmesiden er dette tilfældet, når den respektive session er afsluttet.

I tilfælde af lagring af data i logfiler er dette tilfældet senest efter syv dage. Opbevaring ud over denne periode er mulig. I dette tilfælde slettes eller fremmedgøres brugernes IP-adresser, så en tildeling af den kaldende klient ikke længere er mulig.

5. Mulighed for indsigelse og tilbagetrækning

Indsamlingen af data til levering af hjemmesiden og lagring af data i logfiler er absolut nødvendig for driften af hjemmesiden. Derfor er der ingen mulighed for brugeren at gøre indsigelse.

 1. Bookingproces på vores hjemmeside og app

 1. Beskrivelse Omfang og formål med databehandling

Booking

Hvis du gerne vil leje et køretøj på vores hjemmeside, behandler vi de data, du indtaster, med det formål at indlede og afslutte kontrakten mellem dig og os og dig og udbyderen. Vi har brug for dit navn og din adresse for at indgå formidlingsaftalen med os. Udbyderen har brug for dit navn og din adresse til identifikationsformål. Vi bruger dit mobil- og/eller telefonnummer, hvis vi har brug for at kontakte dig hurtigst muligt, f.eks. i tilfælde af en fejl i bookingen. Vi sender også telefonnummeret til den udbyder, du har valgt. Det bruges f.eks., hvis du parkerer i en zone med parkeringsforbud med udlejningsbilen, og udbyderen informeres om dette. Vi skal bruge din fødselsdato for at sikre, at du har den rigtige alder til at leje bilen. Vi har brug for dine kørekortoplysninger for at kontrollere gyldigheden af dit kørekort for udbyderen. Vi sender også din fødselsdato og kørekortoplysninger for at kontrollere gyldigheden til udbyderen.

Til betaling af prisen for lejebilen har vi brug for dine betalingsoplysninger. Dine kreditkortoplysninger i tilfælde af betaling med kreditkort. Du har også mulighed for at betale via Paypal. Vi overfører betalingsoplysningerne til den betalingsudbyder, som du har godkendt. Vi vil ikke være i stand til at behandle din booking, hvis du ikke giver disse oplysninger.

App

Du kan også booke køretøjer i vores app. Når du downloader vores app, overføres visse personlige data, der er nødvendige til dette formål, til den tilsvarende app-butik (f.eks. Apple App Store eller Google Play). Det drejer sig især om e-mailadresse, brugernavn, kundenummer på den downloadende konto, det individuelle enhedsidentifikationsnummer, betalingsoplysninger og tidspunktet for downloadet, som overføres til app-butikken under downloadet. Vi har ingen indflydelse på indsamlingen og behandlingen af disse data, som udelukkende udføres af den app-butik, du har valgt. Derfor er vi ikke ansvarlige for denne indsamling og behandling; ansvaret for dette ligger udelukkende hos app-butikken. Vi behandler også enhedsoplysninger for at gøre driften af appen teknisk mulig. Adgangsdata omfatter IP-adresse, enheds-ID, enhedstype, enhedsspecifikke indstillinger og app-indstillinger, dato og klokkeslæt for hentningen, tidszone, mængden af overførte data og meddelelsen om, hvorvidt dataudvekslingen var fuldført, app-nedbrud, browsertype og operativsystem.

 1. Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er opfyldelsen af kontrakten i henhold til Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Retsgrundlaget for behandlingen af adgangsdata i appen er vores overordnede legitime interesse i en velfungerende og problemfri app (art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR).

 1. Opbevaring Periode

Efter endt behandling af bookingen vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af opbevaringsperioderne i henhold til skatte- og handelslovgivningen i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 s. 1 lit. c GDPR.

Adgangsdataene i appen slettes senest efter 2 måneder.

 1. Modtager

Vi integrerer tredjeparts betalingstjenester på vores hjemmeside. Vi integrerer betalingstjenesteudbyderne Paypal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) og Clearhaus A/S (P. O. Pedersens Vej 2, 8200 Aarhus, Danmark). Når du foretager en booking hos os, behandles dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) og personlige data (f.eks. adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer) af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling og forebyggelse af svig. De respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser for de respektive udbydere af betalingstjenester gælder for disse transaktioner.

 1. Kundekonto

 1. Beskrivelse og omfang af databehandling, formål

Hvis du beslutter dig for at åbne en kundekonto, bruger vi dine data til at åbne kundekontoen og til at gemme dine data til yderligere fremtidige bookinger på vores hjemmeside eller app. Derudover gemmer vi din bookinghistorik.

 1. Retsgrundlag for databehandling, tilbagekaldelse

Retsgrundlaget er dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Sletning af din kundekonto er til enhver tid mulig og kan ske enten ved at sende en besked til den kontaktmulighed, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, eller via en funktion, der er beregnet til dette formål i kundekontoen. Efter sletning af din kundekonto vil dine data blive slettet, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data i overensstemmelse med art. 6 Para. 1 lit. a GDPR, eller vi er juridisk forpligtet til at gemme dem (især i henhold til skatte- og handelslovgivning).

 1. Brug af cookies

 1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores hjemmeside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Når en bruger går ind på en hjemmeside, kan der blive gemt en cookie på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng af tegn, der gør det muligt at identificere browseren entydigt, når hjemmesiden kaldes op igen.

Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmeside funktionel. Nogle elementer på vores hjemmeside kræver, at den browser, der kaldes op, kan identificeres, selv efter et sideskift.

Når brugeren åbner vores hjemmeside, informeres han eller hun om brugen af cookies, og i tilfælde af cookies, der ikke er teknisk nødvendige, indhentes hans eller hendes samtykke til behandling af personoplysninger, der bruges i denne sammenhæng. I denne sammenhæng henvises der også til denne databeskyttelseserklæring.

 1. Retsgrundlag for databehandling

Brugen af teknisk nødvendige cookies og lignende teknikker i kategorien "teknisk nødvendig" er baseret på § 25, stk. 2, nr. 2 TTDSG. Efterfølgende databehandling udføres på grundlag af vores overordnede legitime interesser i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

 1. Formål med databehandlingen

Formålet med at bruge teknisk nødvendige cookies er at muliggøre brugen af hjemmesider for brugerne. Nogle funktioner på vores hjemmeside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. Til disse er det nødvendigt, at browseren genkendes, selv efter et sideskift.

 1. Varighed af lagring, tilbagetrækning

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres fra denne til vores websted. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse lagringen af cookies. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies deaktiveres for vores hjemmeside, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktionerne på hjemmesiden i deres fulde omfang.

 1. Cookies fra tredjeparter

Vi bruger også tredjepartscookies på vores hjemmeside. I detaljer bruges følgende cookie-baserede værktøjer i denne sammenhæng:

 1. Google Analytics

Såfremt du har givet dit samtykke, anvendes webanalysetjenesten Google Analytics 4 fra udbyderen Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") på denne hjemmeside.

Omfanget af behandlingen

Google Analytics bruger cookies, der muliggør en analyse af din brug af vores hjemmeside.

Vi bruger Google Signals. Dette indsamler yderligere oplysninger i Google Analytics om brugere, der har aktiveret personaliserede annoncer (interesser og demografi), og annoncer kan leveres til disse brugere i remarketingkampagner på tværs af enheder.

I Google Analytics 4 er anonymisering af IP-adresser aktiveret som standard. På grund af IP-anonymisering vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. Ifølge Google vil den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Under dit besøg på hjemmesiden registreres din brugeradfærd i form af "hændelser". Hændelser kan være:

 • Visninger af sider
 • Første besøg på hjemmesiden
 • Start af sessionen
 • Din "kliksti", interaktion med hjemmesiden
 • Scrolls (når en bruger scroller til slutningen af siden (90%))
 • Klik på eksterne links
 • Interne forespørgsler
 • Interaktion med videoer
 • Download af filer
 • Annoncer set/klikket på
 • Indstilling af sprog

Den registrerer også:

 • Din omtrentlige placering (region)
 • Din IP-adresse (i forkortet form)
 • Tekniske oplysninger om din browser og de slutenheder, du bruger (f.eks. sprogindstilling, skærmopløsning)
 • Din internetudbyder
 • Referrer URL (via hvilket website/reklamemedie du kom til dette website)
 • Formål med behandlingen
 • På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden og udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet. Rapporterne fra Google Analytics bruges til at analysere ydeevnen af vores hjemmeside og succesen af vores marketingkampagner.  

Modtager

Modtagere af data kan være

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som databehandler i henhold til art. 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Varighed af opbevaring

De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, slettes automatisk efter 14 måneder. Sletning af data, hvis opbevaringsperiode er nået, sker automatisk en gang om måneden.

 1. Meta-pixel

Hvis du giver dit samtykke, bruger vi funktioner fra Meta Pixel-tjenesten fra Meta Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Hvis du ikke giver dit samtykke, vil vi ikke tillade metapixel-cookies. 

Omfanget af behandlingen

Metapixelens funktioner gør det muligt at spore de besøgendes adfærd, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens websted ved at klikke på en Facebook-annonce ("konverteringssporing"). Følgende data kan indsamles i denne proces:

 • Oplysninger om handlinger og aktiviteter hos besøgende på vores hjemmeside, såsom søgning efter og visning af et produkt eller køb af et produkt;
 • Specifikke pixeloplysninger, såsom pixel-ID og meta-cookie.
 • Oplysninger om de knapper, som besøgende på hjemmesiden har klikket på
 • Oplysninger om status for deaktivering/begrænsning af annoncesporing
 • Oplysninger indeholdt i HTTP-headeren, såsom IP-adresser, webbrowseroplysninger, sideplacering og henviser.
 • Reklame-id'er for enheder.  

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette websted, vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Meta Ireland, så en forbindelse til den respektive brugerprofil på Facebook er mulig, og Meta kan bruge dataene til sine egne reklameformål i overensstemmelse med Metas databeskyttelsespolitik. Dette gør det muligt for Meta at placere reklamer på Facebook-sider, men også uden for Facebook. Som webstedsoperatør har vi ingen indflydelse på denne brug af data.

Indsamlingen og overførslen af eventdata udføres af os og Meta Ireland som fælles dataansvarlige. Vi har indgået en Joint Controller Agreement med Meta Ireland, som fastlægger fordelingen af databeskyttelsesansvar mellem os og Meta Ireland. I denne aftale har vi og Meta Ireland aftalt, at vi er ansvarlige for at give dig alle oplysninger i henhold til artikel 13 og 14 i GDPR om den fælles behandling af personoplysninger, og at Meta Ireland er ansvarlig for at håndhæve de registreredes rettigheder i henhold til artikel 15 til 20 i GDPR i forhold til personoplysninger, som Meta Ireland er i besiddelse af efter den fælles behandling.

Meta Ireland er den ansvarlige part for den videre behandling af de transmitterede begivenhedsdata. Meta Ireland bruger også begivenhedsdataene til at rapportere om effekten af vores reklamekampagner og andet onlineindhold og til at levere analyser og indsigt om brugere og deres brug af vores websted, produkter og tjenester. Til dette formål overfører vi personoplysninger indeholdt i begivenhedsdataene til Meta Ireland. De overførte personoplysninger behandles af Facebook Ireland som vores databehandler.

Formålet med behandlingen

Formålet med databehandlingen er at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål og markedsundersøgelser og at optimere fremtidige annonceringstiltag.

Modtager

De oplysninger, der genereres af cookien om brugerens brug af onlinetilbuddet, overføres normalt til Meta i USA, Meta Platforms, Inc, Deborah Crawford 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, og gemmes der.

Varighed af opbevaring

De data, der sendes af os og er knyttet til cookies, slettes automatisk efter 6 måneder.

 1. Hotjar webanalyse

Hvis du har givet dit samtykke, bruger vi webanalyseværktøjet Hotjar, Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St. Julian's STJ 3141 Malta på vores hjemmeside. Hotjar giver os mulighed for at analysere din brugeradfærd på vores hjemmeside i en pseudonymiseret form.

Omfanget af behandlingen

Hotjar bruger cookies, der muliggør en analyse af din brug af vores hjemmesider. Følgende data behandles:

 • HTTP-data: Dette er logdata, der teknisk genereres via Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)), når du bruger webanalyseværktøjet Hotjar, der bruges på hjemmesiden: Dette inkluderer IP-adresse, type og version af din internetbrowser, brugt operativsystem, den side, der er adgang til, den tidligere besøgte side (henvisnings-URL), dato og klokkeslæt for adgang.
 • Hotjar slutenhedsdata: Data genereret af webanalyseværktøjet Hotjar og tildelt din terminalenhed: Dette inkluderer et unikt ID til at (gen)identificere tilbagevendende brugere (såkaldt "Hotjar User ID") samt IP-adressen til at identificere den region, hvor brugeren befinder sig, baseret på de første tre grupper af IP-adressen.
 • Hotjar-måledata: Enhedsrelaterede rådata (såkaldte "dimensioner" og "måleværdier"), der indsamles og analyseres, når du bruger vores hjemmeside: Dette omfatter primært oplysninger om de kilder, hvorigennem brugerne får adgang til vores webtilbud, oplysninger om placeringen, browseren og den anvendte slutenhed, oplysninger om brugen af hjemmesiden (især sidevisninger, hyppighed af opkald og opholdslængde på kaldte sider, musesporingsdata) samt oplysninger om opfyldelsen af visse mål. Dataene tildeles det Hotjar-bruger-ID, der er tildelt din slutenhed. Som et resultat oprettes enhedsrelaterede brugsprofiler, hvor alle enhedsrelaterede rådata kombineres til et Hotjar-bruger-ID. Vi kombinerer ikke de data, som vi indsamler via Hotjar, med data fra din registrering eller andre data for at identificere dig personligt (dvs. på grundlag af dit borgerlige navn).
 • Hotjar-rapportdata: Data indeholdt i aggregerede segment- og enhedsrelaterede rapporter, der genereres baseret på analyse af rå enhedsrelaterede data.
 • Optagelser af mødet og mødets varighed er mulige.

Formålet med behandlingen

Formålet med databehandlingen er at øge effektiviteten af vores brug af ressourcer til vores hjemmeside og tilfredsheden hos vores besøgende samt den brugsbaserede optimering af vores hjemmeside ved at måle brugen af vores hjemmeside. Her er fokus primært på håndteringen af særlige funktioner i vores webtilbud.

Modtager

Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta. Hotjar Ltd bruger underleverandøren Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS") 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg til hosting og har instrueret AWS i at bruge en europæisk serverplacering til databehandling. AWS kan dog også få adgang til serverne i Tyskland fra såkaldte tredjelande for at udføre vedligeholdelsesarbejde i tilfælde af fejl og funktionsfejl.

Varighed af opbevaring

Dataene slettes senest efter 12 måneder.

 1. Google Ads

Vi bruger Google Ads (Conversion) Tracking-tjenesten fra udbyderen Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Omfanget af behandlingen

Google Ads (Conversion) gør det muligt for os at overvåge succesen af annoncer, der er placeret via Google. De behandlede data er:

 • Logdata fra Google Ads: Dette er data, der genereres teknisk, når du bruger Google AdWords-værktøjet, der bruges på hjemmesiden via Hypertext Transfer Protocol (Secure) (HTTP(S)). Dette inkluderer IP-adresse, type og version af din internetbrowser, anvendt operativsystem, den side, der er adgang til, den tidligere besøgte side (henvisnings-URL), dato og klokkeslæt for adgang.
 • Brugsdata: Brugsdata omfatter klik på annoncer, tid brugt på hjemmesiden og oplysninger om besøgte hjemmesider.
 • Konverteringshændelse: Konverteringshændelsen opsummerer resultaterne af konverteringen.

Formålet med databehandlingen

Formålet med databehandlingen er at spore rækkevidden af annoncer, der er placeret via Google (AdWords). Når du klikker på vores annonce, der er placeret via Google, gemmer Google en cookie til konverteringssporing på din terminalenhed. Hvis du derefter besøger vores hjemmeside, der er linket til i annoncen, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi genkende, at du har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til vores hjemmeside. Vi kan kun genkende klik på vores egne annoncer, ikke klik på annoncer fra andre Google-kunder. Google bruger bl.a. cookies til at fakturere os for omkostningerne ved annoncerne. Vi modtager kun evalueringerne og andre oplysninger i aggregeret anonym form og kan ikke tildele oplysningerne til nogen fysisk person.

Modtager

Modtageren af oplysningerne er Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland) som databehandler. Google Ireland Limited bruger Google LLC i USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) som tjenesteudbyder.

Varighed af lagring

Cookies mister deres gyldighed efter 30 dage, indeholder ingen personlige data ud over cookie-id'et og tjener ikke til at identificere dig.

 1. Microsoft-annoncer

Vi bruger tjenesten Microsoft Ads fra udbyderen Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland).

Omfang af behandling og formål

Vi bruger denne teknologi til at præsentere dig for interessebaserede reklamer på andre hjemmesider i Microsofts reklamenetværk. Annoncerne relaterer til indhold, du tidligere har set på vores hjemmesider.

Når du tilgår vores hjemmesider via Microsoft Ads, sættes der en cookie på din computer. Derudover er der integreret et UET-tag på vores hjemmesider. Det er en kode, som i kombination med cookien gemmer pseudonymiserede data om brugen af hjemmesiden. Tagget, i kombination med cookien, indsamler pseudonymiserede data for at spore, hvilke handlinger du foretager på vores hjemmesider efter at have klikket på en Microsoft Ads-annonce. De indsamlede data omfatter den tid, du har brugt på hjemmesiden, hvilke områder af hjemmesiden du har besøgt, og hvilken annonce der bragte dig til hjemmesiden. Vi får kun kendskab til det samlede antal brugere, der har klikket på en Bing-annonce og derefter er blevet omdirigeret til konverteringssiden. Ingen personlige oplysninger om brugerens identitet bliver delt. Derudover kan Microsoft spore din brugeradfærd på tværs af flere af dine elektroniske enheder gennem såkaldt cross-device tracking. Microsoft bruger dataene til at optimere sine egne tjenester. Hvis du har en Microsoft-konto, kan de indsamlede data være knyttet til din konto.

Modtager

Modtageren af dataene er Microsoft Ireland Operations Limited. Microsoft kan dog gemme dataene på andre Microsoft-virksomheders servere over hele verden.

Varighed af opbevaring

Dataene vil blive slettet senest efter 1 måned.

 1. Youtube

På hjemmesiden gøres videofiler lejlighedsvis tilgængelige for afspilning i en YouTube-ramme. Operatøren af de tilsvarende plugins er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (i det følgende benævnt "YouTube").

Omfang af databehandling, formål

For at gøre vores kunder tilfredse integrerer vi af og til YouTube-filer. Hvis du afspiller videoen, får du adgang til webstedet www.youtube.de fra Google Inc. via selve rammen. Vi har ingen indflydelse på omfanget af data og håndteringen af dine data af Google Inc. som følge af adgang til Youtube-webstedet. Google Inc. er selv juridisk ansvarlig for dette. Google behandler bl.a. dine data i USA.

 1. Juridisk grundlag

Retsgrundlaget for de førnævnte sporingsudbyderes behandling af dataene er dit samtykke i henhold til art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

 1. Overførsel af data til tredjelande

I det omfang de førnævnte sporingstjenesteudbydere behandler data uden for EU eller EØS, og der ikke er et databeskyttelsesniveau, der svarer til den europæiske standard, har vores tjenesteudbydere indgået EU-standardkontraktbestemmelser med deres tjenesteudbyder for at etablere et passende databeskyttelsesniveau. Hvis vores tjenesteudbyder er baseret i et tredjeland, har vi indgået EU-standardkontraktbestemmelser om beskyttelse af personoplysninger direkte med tjenesteudbyderen. For USA findes der en afgørelse fra EU-kommissionen om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, som gælder for virksomheder, der har certificeret sig i henhold til Data Privacy Framework. Et sammenligneligt niveau af databeskyttelse som i EU gælder for overførslen af data. Dette omfatter udbyderne Microsoft Corporation, Google LLC og Meta Platforms, Inc. For de andre udbydere er der i øjeblikket ikke noget databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EU. Her har vi truffet de førnævnte foranstaltninger.

 1. Ret til tilbagetrækning

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at åbne cookie-indstillingerne i nederste venstre hjørne (cirkulær grøn knap) og ændre dit valg der. Lovligheden af den behandling, der udføres på grundlag af samtykket indtil tilbagetrækningen, forbliver upåvirket af dette.

Du kan også forhindre lagring af cookies fra starten ved at konfigurere din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Hvis du konfigurerer din browser til at afvise alle cookies, kan dette dog resultere i begrænset funktionalitet på denne og andre hjemmesider.

Du kan også forhindre indsamlingen af de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af hjemmesiden, til den respektive udbyder samt behandlingen af disse data ved ikke at give dit samtykke til indstillingen af cookien eller ved at erklære din indsigelse under de følgende links:

Yderligere oplysninger om databeskyttelse og de cookies, der bruges af den respektive udbyder, kan findes på hjemmesiden under

Levering af data er ikke påkrævet ved lov eller kontrakt eller nødvendig for indgåelse af en kontrakt. Der er ingen forpligtelse for dig til at levere dataene.

 1. Nyhedsbrev
 1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores hjemmeside har du mulighed for at abonnere på et gratis nyhedsbrev. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, overføres dataene fra inputmasken til os. Til dette formål er det tilstrækkeligt at indtaste e-mailadressen.

 1. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af e-mailadressen er brugerens samtykke i henhold til Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

 1. Formål med databehandlingen

Indsamlingen af brugerens e-mailadresse bruges til at levere nyhedsbrevet.

 1. Varighed af opbevaring

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. Derfor vil brugerens e-mailadresse blive gemt, indtil du har afmeldt dig nyhedsbrevet. For at gøre dette kan du kontakte den e-mailadresse, der er angivet ovenfor, eller bruge afmeldingslinket i nyhedsbrevet.

 1. Kontakt os

 1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Du har til enhver tid mulighed for at kontakte os via e-mail eller telefon med din forespørgsel. De data, du oplyser i forbindelse med din henvendelse, bliver overført til os og gemt.

 1. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandlingen af kontaktanmodningen er vores legitime interesse i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f GDPR i at besvare din anmodning eller, i tilfælde af en anmodning baseret på et kontraktforhold, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. I tilfælde af legitim interesse opvejer vores interesse brugerens interesse, da vi antager, at brugeren er interesseret i at behandle sin anmodning.

 1. Formål med databehandlingen

Vi behandler dine kontaktoplysninger med det formål at behandle kontaktanmodningen.

 1. Varighed af opbevaring

Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. For oplysningerne i din forespørgsel er dette tilfældet, når det kan udledes af omstændighederne, at de pågældende fakta er blevet endeligt afklaret.

 1. Sociale medier
 1. LinkedIn

Vi bruger platformen og tjenesterne fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (i det følgende benævnt "LinkedIn"). Du bruger vores LinkedIn-side og dens funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af de interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, vurdering).

Fælles dataansvar

Vi er kun fælles dataansvarlige med LinkedIn for behandlingen af såkaldte "indsigtsdata", for så vidt som disse data bruges til oprettelse af såkaldte "sideindsigter". Vi har indgået en aftale med LinkedIn i forbindelse med fælles dataansvar, som du kan få adgang til her. Aftalen vedrører databehandling, der indsamles i forbindelse med et besøg på eller interaktion med vores LinkedIn-profil, men kun i det omfang disse data også (efterfølgende) behandles til "Page Insights". "Page Insights" omfatter analysetjenester, der hjælper operatøren af en LinkedIn-profil til bedre at forstå interaktioner med dine sider. Formålet med databehandlingen er at skabe aggregerede statistikker for LinkedIn-profiloperatører. LinkedIn giver flere oplysninger om dette her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077/linkedin-page-analytics-overview?lang=en. De oplysninger, der er tilgængelige for registrerede om data til "Page Insights", angiver, hvordan og hvornår "Insights Data" indsamles og bruges til at skabe "Page Insights":

 • Når et LinkedIn-medlem besøger, følger eller engagerer sig i webstedet, behandler LinkedIn personoplysninger for at give webstedsoperatøren indsigt i brugen.
 • LinkedIn behandler data, som medlemmet har givet til LinkedIn, f.eks. data om funktion, land, branche, anciennitet, virksomhedsstørrelse og ansættelsesstatus fra et medlems profil.
 • LinkedIn behandler oplysninger om, hvordan et medlem har interageret med din virksomhedsside, f.eks. om et medlem er en følger.

Når du besøger vores LinkedIn-side, indsamler LinkedIn blandt andet din IP-adresse og andre oplysninger, der er til stede på din enhed i form af cookies. Disse oplysninger bruges til at give os, som operatør af LinkedIn-siden, statistiske oplysninger om brugen af LinkedIn-siden. Vi modtager ingen personlige data fra LinkedIn i denne sammenhæng.

De data, der indsamles om dig i denne sammenhæng, behandles af LinkedIn og kan overføres til lande uden for EU. LinkedIn beskriver, hvilke oplysninger de modtager, og hvordan de bruges, i deres brugeraftale og privatlivspolitik. For mere information, se venligst LinkedIns privatlivspolitik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Hvis du ønsker at udøve en registrerets rettigheder, som du er berettiget til i henhold til GDPR, bedes du bemærke, at vi ikke fuldt ud kan overholde disse rettigheder uden LinkedIn. Med hensyn til LinkedIns behandling beder vi dig om at kontakte LinkedIn direkte. De respektive ansvarsområder, især med hensyn til beskyttelse af registreredes rettigheder, kan findes i Page Insights Addendum. LinkedIn påtager sig det primære ansvar for overholdelse af GDPR-forpligtelserne for den fælles behandling af "indsigtsdata". Dette omfatter opfyldelse af følgende registreredes rettigheder:

 • retten til adgang (art. 15 i GDPR),
 • retten til sletning (art. 17 i GDPR),
 • retten til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR),
 • retten til dataportabilitet (art. 20 GDPR) og
 • retten til at gøre indsigelse (art. 21 GDPR).

Yderligere oplysninger om, hvordan du udøver disse rettigheder, findes i LinkedIns privatlivspolitik under punkt 4.

Derudover er vi også eneansvarlige for visse former for databehandling. Vi behandler følgende data til kommunikation med LinkedIn-brugere for at kunne tilbyde vores informationstjeneste:

 • Brugerinteraktioner (opslag, likes osv.)
 • Profilnavn og data, som brugeren oplyser i løbet af samtalen, f.eks. til behandling af forespørgsler
 • statistiske undersøgelser om målgruppeannoncering

Afgivelsen af dine data er frivillig. Det er dog ikke muligt at besøge vores profil, uden at vi eller LinkedIn behandler personoplysninger.

Formål og retsgrundlag for databehandling

Behandlingen sker med det formål at besvare dine forespørgsler eller kommunikere med dig og for at offentliggøre oplysninger om arrangementer og tjenester, som vi tilbyder.

Retsgrundlaget for at behandle personoplysninger med det formål at besvare forespørgsler, der tjener en (fremtidig) indgåelse af en kontrakt, er Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, i andre tilfælde vores altoverskyggende legitime interesse i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Den legitime interesse er effektiv levering af information til brugere, kunder og interesserede parter og kommunikation med disse personer såvel som vores eksterne præsentation.

Overførsel til et tredjeland

I det omfang personoplysninger overføres til LinkedIn-servere i USA og opbevares og behandles der, har LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, indgået EU-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse med LinkedIn-selskaberne i USA, som tillader overførsel af personoplysninger til USA i individuelle tilfælde.

Varighed af opbevaring

Når din anmodning er blevet behandlet, slettes de personoplysninger, du har givet os, fra vores systemer. Hvis du interagerer med os offentligt, f.eks. ved at efterlade en kommentar eller "like" et indlæg, forbliver disse data offentligt tilgængelige på webstedet, indtil de slettes af os eller dig. I det omfang juridiske opbevaringsforpligtelser kræver længere opbevaring, vil dine data kun blive opbevaret til dette formål og blokeret til andre formål.

 1. Instagram og Facebook

Du bruger vores Facebook- og Instagram-side og deres funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af de interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, bedømmelse).

Fælles kontrol

Vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grad Canal Square, Dublin 2, Irland (herefter "Meta") som udbyder af Instagram og Facebook er i fællesskab ansvarlige for behandlingen af personoplysninger via vores profil. Aftalen om fælles ansvar er tilgængelig på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

I henhold til aftalen er Meta ansvarlig for at informere de registrerede om behandlingen. Metas privatlivspolitik er tilgængelig på: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect. Registrerede kan gøre deres rettigheder gældende over for enhver af de dataansvarlige. For mere information om de data, Meta deler med os, besøg venligst https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect.

Derudover er vi også eneansvarlige for visse former for databehandling. Vi behandler følgende data til kommunikation med brugere for at kunne tilbyde vores informationstjeneste:

 • Brugerinteraktioner (opslag, likes osv.)
 • Profilnavn og data, som brugeren oplyser i løbet af samtalen, f.eks. til behandling af forespørgsler.

Afgivelsen af dine data er frivillig. Det er dog ikke muligt at besøge vores profil, uden at vi eller Meta behandler personoplysninger.

Formål og retsgrundlag for databehandling

Behandlingen udføres med det formål at besvare dine forespørgsler eller kommunikere med dig og for at offentliggøre oplysninger om begivenheder og tjenester, der leveres af os.

Retsgrundlaget for behandling med det formål at besvare forespørgsler, der tjener en (fremtidig) indgåelse af en kontrakt, er Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, i andre tilfælde vores legitime interesse i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Den legitime interesse er effektiv levering af information til brugere, kunder og interesserede parter og kommunikation med disse personer såvel som vores eksterne præsentation.

Overførsel til et tredjeland

Meta kan overføre personlige data til Metas servere i USA. Disse data gemmes og behandles der. For USA er der en tilstrækkelighedsbeslutning fra EU-Kommissionen, og den gælder for virksomheder, der har certificeret sig i henhold til Data Privacy Framework. Meta har certificeret sig selv. Et sammenligneligt niveau af databeskyttelse som i EU gælder for overførslen af data.

Varighed af opbevaring

Når din anmodning er blevet behandlet, slettes de personlige data, du har givet os, fra vores systemer. Hvis du interagerer med os offentligt, f.eks. ved at efterlade en kommentar eller "like" et indlæg, forbliver disse data offentligt tilgængelige på webstedet, indtil de slettes af os eller dig. I det omfang juridiske opbevaringsforpligtelser kræver længere opbevaring, vil dine data kun blive opbevaret til dette formål og blokeret til andre formål.

 1. Snapchat

Vi bruger instant messaging-tjenesten Snapchat. Snapchat er en amerikansk udbyder af Snap Inc, 2772 Donald Douglas Loop N, Santa Monica, CA, USA. Du bruger Snapchat og de tilhørende funktioner på eget ansvar. Dette gælder især for brugen af de interaktive funktioner (f.eks. kommentering, deling, vurdering).

Vi og Snap Inc. som udbyder af Snapchat er i fællesskab ansvarlige for behandlingen af personoplysninger via vores profil. Snapchats privatlivspolitik er tilgængelig på: https://values.snap.com/de-DE/privacy/privacy-center. Registrerede personer kan udøve deres rettigheder over for enhver af de dataansvarlige.

Derudover er vi også eneansvarlige for visse former for databehandling. Vi behandler følgende data til kommunikation med brugere for at kunne tilbyde vores informationstjeneste:

 • Brugerinteraktioner (opslag, likes osv.)
 • Profilnavn og data, som brugeren oplyser i løbet af samtalen, f.eks. til behandling af forespørgsler.

Afgivelsen af dine data er frivillig. Det er dog ikke muligt at besøge vores profil, uden at vi eller Snapchat behandler personoplysninger.

Formål og retsgrundlag for databehandling

Behandlingen sker med det formål at besvare dine forespørgsler eller kommunikere med dig og for at offentliggøre oplysninger om arrangementer og tjenester, som vi tilbyder.

Retsgrundlaget for behandling med det formål at besvare forespørgsler, der tjener en (fremtidig) indgåelse af en kontrakt, er Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, i andre tilfælde vores legitime interesse i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Den legitime interesse er effektiv levering af information til brugere, kunder og interesserede parter og kommunikation med disse personer såvel som vores eksterne præsentation.

Overførsel til et tredjeland

Snap Inc. er en amerikansk udbyder. Under brugen af tjenesten behandles data uden for EU eller EØS. Der er ikke noget databeskyttelsesniveau i USA, der svarer til den europæiske standard. En overførsel af data til USA og amerikanske myndigheders adgang til de data, der er gemt af Snap, Inc. kan ikke udelukkes. I USA har du ikke de samme rettigheder som inden for EU eller EØS. Af denne grund har vi indgået EU-standardkontraktbestemmelser med tjenesteudbyderen for at beskytte dine data.

Varighed af opbevaring

Når din anmodning er blevet behandlet, slettes de personlige data, du har givet os, fra vores systemer. Hvis du interagerer med os offentligt, f.eks. ved at efterlade en kommentar eller "like" et indlæg, forbliver disse data offentligt tilgængelige på webstedet, indtil de slettes af os eller dig. I det omfang juridiske opbevaringsforpligtelser kræver længere opbevaring, vil dine data kun blive opbevaret til dette formål og blokeret til andre formål.

 1. Modtager

Inden for vores virksomhed vil de afdelinger, der har brug for dine data for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser, få adgang til dem. Tjenesteudbydere og underleverandører, der er ansat af os (f.eks. tekniske tjenesteudbydere, transportfirmaer, affaldshåndteringsfirmaer), kan også modtage data for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. Dine data vil kun blive videregivet til modtagere uden for virksomheden, hvis dette er tilladt eller påkrævet ved lov, hvis overførslen er nødvendig for behandlingen og dermed opfyldelsen af kontrakten eller, på din anmodning, til gennemførelse af foranstaltninger forud for kontrakten, eller hvis du har givet os dit samtykke til at gøre det. Vi har indgået en kontraktbehandlingsaftale med vores tjenesteudbydere, som handler på vores vegne og i henhold til vores instruktioner, i overensstemmelse med art. 28 I GDPR. Kategorier af modtagere i dette tilfælde er

 • Udbydere fra IT-sektoren
 • Udbyder af kundestyringssystem
 • Udbyder af e-mailmarketing
 • Udbyder af analyse- og marketingværktøjer

I forbindelse med brugen af vores hjemmeside kan dine personlige data blive overført til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). En sådan behandling udføres kun for at opfylde kontraktlige og forretningsmæssige forpligtelser og for at opretholde dit forretningsforhold med os. Hvis databeskyttelsesniveauet ikke opfylder kravene i GDPR, har vi givet passende garantier. Til dette formål har vi indgået Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og truffet yderligere foranstaltninger for at beskytte personoplysninger.

 1. Den registreredes rettigheder

I henhold til art. 15 para. 1 GDPR har du ret til at anmode om gratis information om de personlige data, vi har gemt om dig. Derudover har du ret til at få dine personlige data rettet (art. 16 GDPR), slettet (art. 17 GDPR), begrænset fra behandling (art. 18 GDPR) og overført (art. 20 GDPR), hvis de juridiske krav er opfyldt.

Hvis databehandlingen er baseret på art. 6 para. 1 lit. e eller f GDPR, har du ret til at gøre indsigelse i henhold til Art. 21 I GDPR. Hvis du gør indsigelse mod databehandlingen, vil den ikke blive udført i fremtiden, medmindre den dataansvarlige kan påvise tvingende legitime grunde til yderligere behandling, der opvejer den registreredes interesse i at gøre indsigelse. Hvis databehandlingen er baseret på samtykke i henhold til art. 6 para. 1 lit. a eller art. 9 stk. 2 lit. a GDPR, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden, uden at det påvirker lovligheden af den tidligere behandling.

I ovennævnte tilfælde bedes du kontakte os skriftligt eller via e-mail ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse. Tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i den føderale stat, hvor du bor, eller hvor den dataansvarlige har sit hjemsted, er ansvarlig.

 1. Automatiseret beslutningstagning/profilering

Vi udfører ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering (en automatiseret analyse af dine personlige forhold).

 1. Ændring af denne databeskyttelseserklæring

På grund af videreudviklingen af vores websted og tilbuddene på det eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det være nødvendigt for os at ændre denne databeskyttelsesmeddelelse. Den version, der til enhver tid er tilgængelig på vores hjemmeside, er gyldig.