Persondatapolitik - Sådan behandler vi dine personoplysninger

 1. Baggrund
  • OsCar Biludlejning ApS (herefter ”Oscar”, ”vi”, ”vores”, ”os”) behandler – i vores egenskab af dataansvarlig – en række personoplysninger om dig, når du opretter dig som bruger på hejoscar.dk eller når du lejer bil via www.hejoscar.dk.
  • I denne politik fortæller vi dig, hvor vi indsamler personoplysninger om dig og hvad vi bruger dem til. Den fortæller dig også hvor længe vi opbevarer din personlige oplysninger og hvem vi deler dem med.
  • Endelig fortæller vi dig også hvilke rettigheder du har og hvordan du kan benytte dig af dine rettigheder.
 2. Formålet
  • Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, (i) at give dig mulighed for at leje biler via hejoscar.dk, (ii) håndtere dine bestillinger og betaling, (iii) forbedre vores services på hejoscar.dk (iv) markedsføring overfor dig, hvis du har samtykket hertil og (v) overholde de retlige forpligtelser, vi er underlagt (herefter ”Formålet”).
  • Hvis du ikke giver os de krævende oplysninger, kan vi desværre ikke oprette dig som bruger på hejoscar.dk eller formidle udleje af biler til dig.
 3. Behandlingsgrundlag
  • Vi behandler først og fremmest dine oplysninger for at opfylde vores aftale med dig som bruger på www.hejoscar.dk, jf. GDPR art. 1, stk. 1 (b).
  • Så behandler vi også din oplysninger for at forfølge vores legitime interesse i at sende dig markedsføring. Du modtager kun vores nyhedsbrev, hvis du har samtykket hertil. Vores behandlingsgrundlag er GDPR art 6, stk. 1 (f).
  • Du kan altid trække dit samtykke tilbage til, at vi må bruge din e-mail til markedsføring.
  • Du kan også altid via [email protected] gøre indsigelse imod, at vi bruger din oplysninger til at markedsføre os overfor dig på www.hejoscar.dk eller andre steder på nettet.
  • Vi behandler også dine oplysninger for at forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores service til dig, jf. GDPR art 6, stk. 1 (f).
  • Vi behandler også dine oplysninger for at opfylde de retlige forpligtelser vi måtte være underlagt, jf. GDPR art 6, stk. 1(c).
 4. Personoplysninger, som vi indsamler og behandler
  • Vi behandler de personoplysninger, du selv giver os på www.hejoscar.dk. Vi indsamler også oplysninger via vores cookies, når du besøger os, jf. vores cookiepolitik.
  • Vi modtager også oplysninger fra vores forhandlere i forbindelse med afviklingen af dit lejeforhold.
  • Vores behandling af dine personoplysninger er begrænset til de oplysninger, der relevante og nødvendige for at opfylde Formålet.
  • Vores behandling er ikke baseret på automatiske afgørelser eller profilering, da vi alene anvender de indsamlede data til eventuelt at foreslå dig en passende lejebil eller forhandler.
  • De behandlede personoplysninger vil typisk omfatte:
 • Identitets- og kontaktoplysninger, herunder for- og efternavn, adresse- e-mail, telefonnummer.
 • Oplysninger om dine lejeforhold til brug for administration heraf.
 • Betalingsoplysninger i det omfang de bliver gemt på hejoscar.dk
 • Besøgsoplysninger indsamlede på www.hejoscar.dk, jf. vores cookie politik, som du kan se her.
 1. Videregivelse
  • Vi videregiver dine personoplysninger i det omfang det er strengt nødvendigt, til den(de) af vores forhandlere, der skal leje en bil til dig.
  • Vi videregiver også dine personoplysninger, hvis vi er pålagt at videregive dem i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
 2. Overførsel af personoplysninger til tredjelande
  • Vi overfører aldrig din oplysninger uden dit forudgående samtykke til nogen uden for EU.
 3. Sikkerhed og beskyttelse
  • Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
  • Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personoplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risikoen for misbrug af dine oplysninger.
  • Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere, som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger.
 4. Sletning af dine personoplysninger
  • Vi sletter dine personoplysninger, hvis du eller vi lukker din brugerprofil.
  • Vi sletter også dine personoplysninger, hvis din brugerprofil hos os har været inaktiv i mere end 18 måneder.
   • Vi sletter dog ikke dine personoplysninger, hvis du har tilkendegivet overfor os, at du fortsat ønsker at beholde din profil hos os.
   • Vi sender dig en mail hvis din brugerprofil har været inaktiv i 12 måneder. Hvis vi ikke hører fra dig, modtager du en ny mail efter 15 måneders inaktivitet. Hører vi ikke fra dig inden for en måned sletter vi dine personoplysninger.
   • Vær dog opmærksom på, at hvis vi har behov for at beholde nogle af dine oplysninger, f.eks. for at opfylde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven eller anden lovgivning, så beholder vi disse oplysninger uanset om du har lukket eller fået lukket din profil.
   • Vi sletter som hovedregel de af dine personoplysninger vi behøver for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller vores retlige forpligtelser, seneste 5 år efter, at du har nedlagt din brugerprofil.
   • Uanset ovenstående, så nedlægger vi din brugerprofil hurtigst muligt efter du har givet os besked herom, eller du selv har nedlagt din brugerprofil på www.hejoscar.dk
 1. Dine rettigheder
  • Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi opbevarer og behandler om dig. Send blot en mail til [email protected]
  • Du kan til en enhver tid bede om at få dine personoplysninger rettet. Du har også ret til at gøre indsigelse eller få begrænset, hvis vi behandler dem i strid med reglerne. Du retten henvendelse til os på [email protected]
  • Hvis hele eller dele af behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
  • Du kan til en enhver tid få overført dine personoplysninger til en tredjepart eller modtage en kopi af dine personoplysninger.
  • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: [email protected].
 2. GPS/overvågning i udlejningsbilerne
  • Vi gør opmærksom på, at en række af de biler du lejer via hejoscar.dk har GPS/overvågning.
  • Vi modtager IKKE data fra GPS/Overvågning, så den dataansvarlige for disse oplysninger er den enkelte forhandler.
  • Vi gør også opmærksom på, at formålet med indsamlingen af GPS/overvågningsdata kan være forskelligt fra forhandler til forhandler, så sæt dig godt ind i den enkelte forhandlers brug af GPS/overvågningsdata.
 3. Dataansvarlig
  • Den dataansvarlige for dine oplysninger er:

OsCar Biludlejning ApS
Hveensgade 1, 3. sal
8000 Aarhus C
Cvr-nr. 40812210

Du kan kontakte os på [email protected].