Trailerbetingelser

 

1. Traileren må kun føres af lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

2. Ved leje er udlejeren ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.

3. Ved leje er udlejeren ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.

4. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab på anden vis.

5. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer, kun til lejerens eget brug.

6. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den aftalte tid som fremgår af lejekontrakten, og i samme stand som ved udlevering.

7. Udlejer er berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum såfremt lejeren har beskadiget traileren, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.

8. Ved modtagelsen af traileren skal lejer kontrollere, at denne er i orden, særligt med hensyn til bremser, signalapparater og lygter samt kunne dokumentere eventuelle fejl og mangler.

9. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens ansvarsforsikring.

10. Ved udlandskørsel kræves en særskilt tillægsforsikring. Forhør din udlejer omkring udlandskørsel og omkostninger herved.

11. Lejer har ved enhver skade en selvrisiko på op til 15.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

12. Det er lejers ansvar at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer. Det er yderligere lejers ansvar, at totalvægt for bil og trailer overholdes.

Vi henviser desuden til vores:

Copyright © Oscar. All rights reserved.

BILUDLEJNING