Lejebetingelser

1.Tilbageleveringen at den lejede bil skal ske til den fastsatte tid. Bilen skal afleveres i samme stand som ved afhentningen. Ved forlængelse af kontrakten skal udlejeren kontaktes. Ved overskredet leveringstid er lejeren erstatningspligtig for tab, som følge af overskredet tid. Bilen er altid lejerens ansvar, også hvis bilen afleveres udenfor normale åbningstider. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tid falder under straffelov §293 

2.Ved afhentning bør lejer straks oplyse udlejer om eventuelle skader eller mangler, som ikke fremgår af skade oversigten, for at undgå unødvendig opkrævning af selvrisiko

3.Biler og køretøjer må ikke benyttes: 

 • Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling 
 • Til at trække eller slæbe andet køretøj, medmindre det er aftalt med udlejer 
 • Til kørekursus, motorsports arrangementer, på motorbane eller lignende 
 • Til formål som medføre mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen. 
 • Til brug uden for fast vej eller plads 
 • Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika 
 • Af personer, som ikke fremgår i lejekontrakten 
 • Til kørsel på genbrugspladser, medmindre andet er aftalt med udlejer 

4.Det vil til hver en tid være lejerens ansvar, at erstatte den fulde skade, ved uansvarlig kørsel jf. pkt. 3 eller hvis færdselsloven ikke er overholdt

5.Lejeren acceptere sit personlige ansvar for at betale for: 

 • De aftalte satser, afgifter, forsikringspræmier og skatter efter lovgivning 
 • Gebyr for eventuel afhentning og levering af køretøj eller lejer 
 • Alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i kontraktens gyldighedsperiode
 • Advokatsalær hvor loven tillader, påløbne inkassosalærer m.m., som påføres udlejer 
 • Udgifter ved eventuelle skader på køretøj 

6. Ved skader er lejeren forpligtet til at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt vidner. Lejeren forpligter sig samtidig til hurtigst muligt at kontakte udlejeren og tilstille en detaljeret beskrivelse af uheldet

7. Ved underskrift frigør lejeren udlejeren for ethvert ansvar på genstande, som lejeren eller andre måtte have opbevaret, efterladt eller transporteret i køretøjet 

8. Udlejeren har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er udlejeren ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf

9. Lejeren er bekendt med at bilen kan være udstyret med GPS tracking, som giver mulighed for at spore bilens position. Oplysninger indhentet via GPS kan bruges at udlejer, og udleveres i nogle tilfælde til tredjepart, herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder

10. Det vil til hver en tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade ved uansvarlig brug af køretøj. Dette kan være manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af køretøjet

11. Ved køb af ekstra kilometer er lejeren ikke berettiget til kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også kilometer som er inkluderet i lejen

 

Vi henviser også til vores: 

Copyright © Oscar. All rights reserved.